INFORMAČNÍ & RELAXAČNÍ CENTRUM
PRO TURISTY NA STATKU MALČANY

Na našem statku poblíž slapské přehrady si přijdou na své nejen milovníci koní, ale i cykloturisté, rodiny s dětmi, důchodci...

Projekt byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

O nás

Historická usedlost statek Malčany leží v relativně atraktivní odpočinkové oblasti údolní nádrže Slapy. Samotná nádrž tvoří východní hranice katastru obce. V její blízkosti se nachází zóny staveb pro rodinnou rekreaci (největší z nich Hrdlička). Intravilán obce leží přibližně 2,5 km od vodní plochy. Zároveň je obec v denní dojížďkové vzdálenosti od Dobříše (17 km), Příbrami (37 km) a Prahy (42 km). Statek Malčany se nachází v katastru obce Čím a je součástí obce. Čím byly dvě osady – Moráň a Malčany a dále řada samot a polosamot. Statek Malčany na mapě samostatně nenajdete. Je totiž jediným pozůstatkem bývalé vsi Moráň, která skončila na dně slapské přehrady. Statek se zachránil jen díky tomu, že stál na kopci kousek nad vsí. Vzhledem k lokalitě už asi není třeba dodávat, že se jedná o kouzelné a velmi poklidné místo. Statek vystřídal mnoho majitelů. Od roku 2011 se stává vlastníkem areálu skupina chovatelů koní v čele s výraznou osobností Václava Vydry, českého herce. Spolu s dalšími spolumajitelkami Martinou Lehoučkovou a českou herečkou Janou Bouškovou dostává celý areál zásadní změnu svého využítí. Z části opuštěné usedlosti se stává významné chovatelské středisko koní, kde svou činnost provozuje Institut celostní péče o koně. Rozvíjí se zde i rehabilitační centrum pro léčbu kopyt pod záštitou MVDr. Hiltrud Strasser.

V obnoveném staku Malčany, na přelomu let roku 2014/2015, je v areálu statku, s podporou Ministrstva pro místní rozvoj v rámci programu rozvoje cestovního ruchu, rekonsturována hospodářská budova statku na moderní Centrum pro turisty na statku Malčany. Centrum je určeno turistům a poskytuje škálu služeb všem návštěvníkům areálu, cykloturistům a dalším návštěvníkům.

Vedle těchto významných změn využití si samotný Statek zachovává svou identitu. Statek dále tvoří několik budov: špýchar, stáj pro ustájené koně, stáj – kopytní klinika a budova nového centra služeb pro turisty a doprovodných služeb. V blízkém okolí je rozšířen chov, držení koní pro různé využití a nedaleko vede hipostezka. Hlavní poskytovanou službou je kopytní klinika, která se zabývá fyziologickou péčí o koně neboli péčí v jejich přirozených podmínkách. Takovéto pracoviště zabývající se péčí o koně na profesionální úrovni je i v širokém okolí ojedinělé. Z toho důvodu je statek Malčany vyhledávanou lokalitou, a to nejen milovníky koní.

Pro koně jsou k dispozici zpevněné výběhy a cesty, nezámrzné napáječky, celoročně volný přístup ke kvalitnímu senu, krmný automat na jadrné krmivo, volná stáj jako přístřešek, brouzdaliště, pískoviště na válení, život ve vyrovnaném stádě na dostatečném prostoru s veškerým „koňským“ komfortem. Kapacita je cca 25 koní, v současnosti je zde ustájeno 20 koní. Stádo je smíšené, kobyly, valaši, hříbata. Výše zmíněný statek nabízí volné ustájení koní v aktivní stáji - výběhu - s pastvinami. K dispozici pro jezdecké účely je kruhová ohrada, využívat lze i oválný kolotoč pro případ potřeby řízeného pohybu koní. K dispozici jsou krásné a rozmanité terény k vyjížďkám, 200 m ke slapské přehradě s možností plavení koní.

Nabízíme

  • Relaxace s koňmi - na rozdíl od ostatních areálů je zde možné relaxovat v přímém kontaktu se zde ustájenými koňmi. Je možno se pohybovat po celém areálu v jejich těsné blízkosti. Je to určitá forma psycho hipoterapie – má relaxační účinky na všechny cílové skupiny.
  • Půjčovna kol
  • Vnitřní dětský koutek a venkovní dětské hřiště
  • Přístup do centra služeb pro turisty a půjčovny sportovního vybavení
    Informační koutek
  • Cykloturistika (napojení na cyklostezku č. 301 Buš – Krásná hora nad Vltavou), půjčovna jízdních kol pro cykloturistiku v terénu
  • Možnost občerstvení a nápojů

Turistika

Cyklostezka č. 301 Buš – Krásná hora nad Vltavou

Cyklostezka č. 301 Buš – Krásná hora nad Vltavou

Vyhlídková trasa vede v těsné blízkosti statku Malčany, která stáčí se k řece Vltavě a následně se opět napojuje na svůj hlavní tah. Tato cyklostezka je jednou z hlavních cyklostezek ve Středočeském kraji. Začíná ve městě Buš, cca 4 km od obce Čím a vede podél řeky Vltavy přes Drážkov, Kamýk nad Vltavou a Zhoř. Tato cyklotrasa je v těsné blízkosti Slapské přehrady.

Rekreační středisko Stará Živohošť

Rekreační středisko Stará Živohošť

Ubytování, nabídka rekreačních a volnočasových aktivit. V letních měsících lze využít přívoz ze Staré Živohoště do Nové Živohoště.

Rekreační a turistické středisko Ždáň

Rekreační a turistické středisko Ždáň

Ubytování, nabídka rekreačních a volnočasových aktivit.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Barokní stavba netradičního osmibokého půdorysu zakončená kupolí ze 17. stol. v obci Slapy. Autorem je patrně sám J. B. Santini. Za pozornost stojí i barokní interiérové sakrální památky.

Zámek Jablonná

Zámek Jablonná

Zámek byl postaven počátkem 18. století na místě, kde původně stávala tvrz, hraběcím rodem Kinských. V druhé polovině 18. století přešel do držení rodu Carettů z Millesima. V 19. století pak byl několikrát přestavován a upravován. Od roku 2009 je zpřístupněn veřejnosti.

Kaple sv. Jana a Pavla

Kaple sv. Jana a Pavla

Velká kaple (označována jako kostel) stojí na návrší východně od obce Libčice. Toto návrší bylo pravděpodobně osídleno již v robě raného středověku (či dříve), pravděpodobně zde stálo hradiště (není dosud archeologicky prokázáno). Kaple je mnohem mladší, pochází z 18. století a přestavěna byla v 19. století. Její výstavba je spojena s řádem křížovníků s červenou hvězdou, kteří v okolí měli řadu majetků.

Ostromeč

Ostromeč

Počátky hradu nejsou úplně jasné. Oldřich z Hradnice píše roku 1369 o Hrádku, snad to je právě Ostromeč. Objekt je na počátku 15. století uváděn jako pustý. Roku 1424 zde postavili nový hrad husité, roku 1428 byl pobořen. Poté opět obnoven a v roce 1435 Hynkem Ptáčkem dobyt a pobořen. Zdeněk Konopišťský ho naposledy obnovil a přes mohutné dobývání roku 1471 už nebyl dobyt. Roku 1542 je připomínán jako pustý. V neprostupném terénu jsou dochovány zbytky budov, rozsáhlé valy a příkopy.

Kozí Hřbet

Kozí Hřbet

Zříceniny hradu se poprvé připomíná k r. 1369. Nalezená keramika však dokládá jeho existenci již ve 13. stol. Roku 1441 byl dobýván Tábority, avšak neúspěšně. Zanikl na přelomu 15. a 16. stol., rok 1541 se uvádí poprvé jako "zámek pustý".

Hrazany

Hrazany

Osídleno již v eneolitu a poté v době bronzové. Velké hradiště zde bylo postaveno v pozdním halštatu. Největší rozmach přišel po 2.stol př.n.l. To se zde začalo budovat velké hradiště (oppidum). Hradiště za keltů zabralo 30ha následně bylo rozšířeno až na 39ha. Hradiště je známo především kvůli dlouholetým výzkumům dr. Jansové. Obdivovat lze celkem 5 doložených bran a masivní valy především ten obepínající vrch Doubí. Oppidum bylo v průběhu 2-1.stol př.n.l. několikrát dobýváno. K opuštění oppida došlo zhruba 20 let před přelomem letopočtu. V severní části oppida na vrcholu Červenka byla ve 14.stol vybudována tvrz.

Vrch Červenka

Červenka

Valy ve tvaru oblého trojúhelníku se nachází na vrcholu Červenka v severním cípu hradiště Hrazany. Patrně se jedná o jižní předsunuté opevnění hradu Ostromeč; dřívější domněnky směřující k tvrzení o zbytcích obléhacího postavení se nepotvrdily.

Kostel sv. Máří Magdaleny

Kostel sv. Máří Magdaleny

Obec Bělice leží asi 5km východně od Slapské přehrady, jedinou její dominantou je kostel zasvěcený Marii Magdaleně, postavený v gotickém stylu v roce 1355. Později byl v 18. století barokně upraven. Dnes se zde konají příležitostné koncerty. U kostela se nachází menší hřbitov, volně přístupný. Kostelní věž je zdobena hodinami.

Tloskov

Tloskov

Původní tvrz byla přestavěna na jednoduchý barokní zámek poč. 18. stol. Rozsáhle byl Tloskov přestavěn a upraven za Portalesů ve 30. letech 19. stol. V letech 1921 - 23 k průčelí byla přistavěna terasa.

Radíč

Radíč

Dnešní raně barokní zámek byl vybudován na místě původní tvrze, postavené patrně na poč. 14. stol. (panství Radíč se prvně zmiňuje r. 1333, kdy zde sídlil Odolen z Radíče). R. 1376 se prvně zmiňuje přímo tvrz, která v té době patřila rodu Valovských z Úsuší.

V 2. pol. 17. stol. tvrz vyhořela, její tehdejší majitel Karel Leopold Henegk ji poté nechal přestavět na raně barokní zámek. R. 1682 nechal postavit mariánskou kapli. Později bylo přistavěno východní křídlo (autorem jeho podoby je pravděpodobně lobkovický stavitel Antonio della Porta). Interiér zámku je bohatě zdoben malbami a štukami ze 17. stol.

Zámek vystřídal řadu majitelů; mezi významnější patřila rytířská rodina Antonína, Josefa a Šebastiána Losy z Losenau – nechali r. 1713 vytesat u vynikajícího barokního sochaře Jana Brokoffa pískovcové sochy světců. Dalším z majitelů byl např. zemský advokát JUDr. František Pistl, který zde hostil po několik desetiletí slavného italského filosofa, kněze – reformátora a matematika Bernarda Bolzana. R. 1939 koupil zámek JUDr. František Oberthor, prezident čsl. bank v Praze, který v době svého vlastnictví panství značně zvelebil. R. 1944 byl zámek obsazen velením SS. R. 1949 byl zámek zabrán státem, poté byl využíván jako depozitář Státního památkového ústavu středních Čech. Původní mobiliář byl odvezen jinam, rozkraden nebo zničen. Zámek bez údržby pustl, v 80. l. 20. stol. proběhla jeho částečná rekonstrukce. R. 2003 bylo panství se zámkem po dlouhých soudních sporech vráceno potomkům JUDr. Oberthora, následně bylo prodáno. V současnosti je v majetku společnosti Kavalen Beta a.s. Od r. 2010 zámek prochází postupně rekonstrukcí, je ale pravidelně zpřístupňován veřejnosti – konají se zde různé kulturní a společenské akce, probíhají prohlídky. Dne 5.5.2012 slavnostní otevření jižního křídla s novými interiéry ve francouzském stylu.

Sudovice

Sudovice

Budova barokního zámku ze 17. století byla původně dvojkřídlá, ve tvaru písmene L. V roce 1956 vyhořelo západní křídlo s kaplí a už nebylo obnoveno. Vlastní jej rodina spisovatelky Fan Vavřincové.

Krcáb

Krcáb

Barokní mlýn Krcáb (původně Masnerův mlýn nebo také Krcál) stojící na Voznickém potoce je z roku 1706. Jedná se o obdélnou patrovou budovu částečně s dřevěnými stropy.

Drtinova rozhledna

Drtinova rozhledna

Dřevěná rozhledna na vrchu Besedná (496 m), 22 m vysoká, ve tvaru husitské hlásky.

Lanový park Slapy

Lanový park Slapy

Lanový park v přírodním kaňonu na Slapské přehradě, 3 trasy, celkem 65 překážek ve výškách cca 15 m.

Zámek Dobříš

Zámek Dobříš

Rokokový zámek, jehož majitelem je dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska.

Rozhledna Mokrsko

Rozhledna Mokrsko

Telekomunikační stožár sloužící také jako rozhledna, umožňuje pohled na krajinu středního Povltaví z výšky 25 m.

Naučná stezka prof. PhDr. Františka Drtiny

Naučná stezka prof. PhDr. Františka Drtiny

Naučná stezka na památku prof. PhDr. Františka Drtiny (1861–1925), který byl profesorem filosofie a pedagogiky Karlovy university. Délka stezky 4 km, 10 naučných zastávek. Trasa vede z obce Chotilsko k Živohošti.

TEP FACTOR Chotilsko

TEP FACTOR Chotilsko

Inspirován pevností Boyard v tématu pirátů z Karibiku. Čeká Vás spousta zajímavých úkolů, kde v týmu dvou až pěti osob zdoláváte pestrou variaci překážek na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. Prověříme Vaší vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru.

Fotogalerie

ayo3t9738.jpg
ayo3t9768.jpg
ayo3t9838.jpg
ayo3t9944.jpg
odpocivarna-1.jpg
odpocivarna-2.jpg
odpocivarna-3.jpg
odpocivarna-4.jpg
dum_hlavni.jpg
dum.jpg
dum_3.jpg
detsky koutek.jpg
hriste.jpg
hriste_2.jpg
kuchyne.jpg
spol mistnost.jpg
sprcha.jpg
cedule kudy k nam.jpg
ayo3t9981.jpg
malcany_017.jpg
malcany_021.jpg
malcany_076.jpg
malcany_019.jpg
pitt1941.jpg
malcany_088.jpg
pitt1968.jpg
pitt1976.jpg
pitt1939.jpg
pitt1951.jpg
malcany_094.jpg
malcany_135.jpg
malcany_139.jpg
malcany_138.jpg
malcany_140.jpg
malcany_152.jpg
malcany_025.jpg
malcany_026.jpg
malcany_042.jpg
malcany_007.jpg
pitt2480.jpg
pitt2207.jpg
pitt2213.jpg
pitt2366.jpg
malcany_148.jpg
pitt2071.jpg
pitt2109.jpg
pitt2151.jpg
malcany_137.jpg
pitt2456.jpg
malcany_069.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.